Interwencje

GRUPA RATUJ powstała w celu szeroko pojętej ochrony zwierząt.

Nie godzimy się na okrutne traktowanie oraz zaniedbywanie zwierząt. Kiedy ktoś bierze pod swój dach Zwierzę, jest mu winien miłość, opiekę oraz zapewnienie godnych warunków. Dlatego GRUPA RATUJ będzie interweniować zawsze tam, gdzie zwierzętom dzieje się krzywda. W naszym kraju nie ma obowiązku posiadania Zwierzęcia, człowiek jednak jest im winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Stowarzyszenie GRUPA RATUJ jako organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt ma prawo wg Ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dokonać odbioru interwencyjnego zwierzęcia, jeżeli łamane są ich prawa.

Interwencje należy zgłaszać poprzez e-mail na adres interwencje@gruparatuj.org.pl

Prosimy podać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer kontaktowy(nie przyjmujemy zgłoszeń anonimowych, jednak tych danych nie udostępnimy osobie, wobec której prowadzona jest interwencja),
  • adres interwencji (w miarę możliwości lokalizacja w Google Maps),
  • zdjęcia zwierzęcia oraz warunków, w których mieszka,
  • opis zwierzęcia,
  • opis sytuacji, w której odbywało się znęcaniem nad psem.
GRUPA RATUJ

Szukasz
KOTA?

Kliknij tutaj

Szukasz
PSA?

Kliknij tutaj